Produkty

Subskrybując nasz kanał „E- zdrowie Kujaw i Pomorza” zyskujecie łatwy dostęp do wszystkich materiałów filmowych dotyczących projektu. Do zobaczenia!

Subskrybując nasz kanał „E- zdrowie Kujaw i Pomorza” zyskujecie łatwy dostęp do wszystkich materiałów filmowych dotyczących projektu. Do zobaczenia!

Kanał „E- zdrowie Kujaw i Pomorza”

Wydział Realizacji E-projektów Departamentu Realizacji Projektów Unijnych UM WK-P już 5 rok patronuje Camerimage Festival. Jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych po raz 31 zabrał.

Wydział Realizacji E-projektów Departamentu Realizacji Projektów Unijnych UM WK-P już 5 rok patronuje Camerimage Festival.

Jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych po raz 31 zabrał nas w piękną filmową podróż!

Podczas Festiwalu towarzyszyły Wam spoty promujące nasze projekty, w tym projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap”.

O tym „Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej” dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiciele Departamentu Cyfryzacji opowiedzieli o swoich doświadczeniach przy realizacji projektów.

O tym „Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej” dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedstawiciele Departamentu Cyfryzacji opowiedzieli o swoich doświadczeniach przy realizacji projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I i II Etap”, których celem jest podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Wdrożenie projektów ma poprawić skuteczność opieki medycznej, zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostek.

Uwaga uczestników konferencji, na którą zaproszeni zostali lekarze oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych, w sposób szczególny została skierowana na tworzone w ramach projektów Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zwrócono uwagę na znaczenie jakości dostępu do danych medycznych, który ułatwia lekarzom podejmowanie szybkich i co ważniejsze – trafnych diagnoz medycznych. Mówiono o tym, jak bezpiecznie udostępniać lekarzom i pacjentom elektroniczną dokumentację medyczną oraz jak tworzyć infrastrukturę techniczną, informatyczną i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w branży opieki zdrowotnej.

Podczas konferencji zostały przedstawione doświadczenia w zakresie wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej z Wielkiej Brytanii oraz z cyfryzacji opieki zdrowotnej w Estonii. Przedstawiciele „Koalicji AI w zdrowiu” zaprezentowali polski rynek startupów medycznych i przedstawili raport dotyczący wdrażania technologicznych innowacji przez szpitale w Polsce.

Konferencja odbyła się 7 czerwca w toruńskim Hotelu Filmar.

Za rok kolejna edycja konferencji dot. e-zdrowia.

Zobacz spot z konferencji

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. O tym, co jest kluczowe w kontekście cyfryzacji służby zdrowia dla pacjenta, lekarza oraz nowoczesnego szpitala rozmawiano 18 października 2023.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. O tym, co jest kluczowe w kontekście cyfryzacji służby zdrowia dla pacjenta, lekarza oraz nowoczesnego szpitala rozmawiano 18 października 2023 r. podczas Konferencji „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia”, organizowanej przez Wydział Realizacji E-projektów Departamentu Realizacji Projektów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.

Województwo kujawsko- pomorskie  aktywnie uczestniczy w rozwoju innowacyjności, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologiczne w ochronie zdrowia, realizując z powodzeniem projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w ochronie zdrowia.

W trakcie Konferencji „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia” zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu i jego produkty m.in funkcjonalności Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM) oraz moduł multidyscyplinarne e-Konsylia lekarskie.

 Konferencja była okazją do zapoznania Uczestników z zagranicznymi doświadczeniami w zakresie wykorzystania technologii blockchain w transformacji cyfrowej sektora medycznego.

Wśród prelegentów znalazł się  m.in. prof. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali, który zapoznał uczestników z zagadnieniami dotyczącymi danych medycznych w kontekście wyzwań krajowych, europejskich i światowych. Poruszono również temat sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i przedstawiono prezentacje partnerskich szpitali.

Zobacz spot

„Sztuczna inteligencja w medycynie” – najciekawsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii wprowadzane obecnie do sektora medycznego w kraju i na świecie zostały przedstawione podczas konferencji Departamentu Cyfryzacji.

„Sztuczna inteligencja w medycynie” – najciekawsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii wprowadzane obecnie do sektora medycznego w kraju i na świecie zostały przedstawione podczas konferencji Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O realizacji I etapu projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” opowiedział przedstawiciel Departamentu Cyfryzacji UM WK-P oraz jeden z partnerów projektu, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Uwaga uczestników konferencji była przede wszystkim skierowana na przewodnie zagadnienie czyli sztuczną inteligencję. Ciągle wydaje się ona być pieśnią przyszłości i niejednokrotnie jest zaliczana do kategorii science-fiction. Wbrew tym mniemaniom technologie wykorzystujące SI już dzisiaj coraz częściej usprawniają procedury medyczne. Co więcej region kujawsko-pomorski może pochwalić się szeregiem firm i zespołów badawczych, które pracują nad wprowadzaniem na rynek rozwiązań mających szansę zrewolucjonizować wkrótce medycynę.

Na konferencji przedstawione zostały przez firmę TORUN Technologies możliwości wspomagania przez sztuczną inteligencję respiratoterapii, a przedstawiciele Deep Sence opowiedzieli o wykorzystaniu tej technologii w automatycznej analizie obrazów medycznych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym obszarze ochrony zdrowia, jest także aktywnie promowane m.in. przez regionalny hub innowacji cyfrowych, czyli IoT North Poland Hub.

W trakcie wydarzenia nie zabrakło także ogólnego odniesienia się do kierunków rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji i wykorzystaniu w medycynie innych rozwiązań, takich jak rozszerzona rzeczywistość, inteligentne czujniki i roboty. Z aktualnymi trendami uczestnicy zostali zapoznani przez przedstawicieli AI Technika oraz RSQ Technologies. O wykorzystaniu SI w medycynie w Belgii mówił: gość z AI4Belgium.