Dzięki naszemu projektowi w każdym powiecie województwa stanęły NOWOCZESNE STACJE METEOROLOGICZNE . Województwo Kujawsko-Pomorskie wkroczyło w nowy wymiar rolnictwa.

Dzięki projektowi Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zakupił lub zmodernizował 38 stacji.

Precyzyjne stacje wyposażone są w czujniki temperatury, wilgotności powietrza, wilgotności gleby i deszczomierze. Ponadto mierzą temperaturę przygruntową, prędkość wiatru, a nawet zwilżenie liścia. Pozwalają naszym rolnikom na bieżąco sprawdzać zmiany w pogodzie, dzięki czemu mogą zwiększyć swoje plony i podejmować na czas działania prewencyjne.

Dane ze stacji są wykorzystane również m.in. w systemach wspomagania podejmowania decyzji w zakresie zwalczania szkodników obniżających plony roślin uprawnych. Pomiary stacji meteo umożliwiają szczegółowe zaplanowanie zabiegów agrotechnicznych, w tym przede wszystkim nawadniających.

Dane ze stacji stanowią również ważny element zarządzania kryzysowego w naszym regionie. Z danych gromadzonych przez stacje meteorologiczne korzystają również służby zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska oraz służby p/pożarowe.

Dane pogodowe ze stacji meteo są dostępne dla wszystkich. Zapraszamy na stronę meteoportal.kpodr.pl. Pomiary są robione i aktualizowane co 15 minut.