Przysiek, 7 grudnia 2018r.

Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 grudnia 2018 r. byli gośćmi spotkania organizowanego przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku.

Spotkanie zorganizowane było w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Celem spotkania było zaprezentowanie wyników prac dotyczących zakończenia rozbudowy I etapu Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach rozbudowy geoportalu publicznego powstają nowe funkcjonalności, które będą miały na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych i stanowić będą istotny walor niniejszej platformy, co uczynić ją może jednym z najbardziej innowacyjnych geoportali w skali kraju.

Istotą realizacji II etapu projektu jest umożliwienie mieszkańcom tworzącym wspólnotę samorządową województwa kujawsko-pomorskiego czynnego udziału w rozwoju Regionu, poprzez interaktywny dostęp do danych stanowiących informację publiczną, możliwość ich analizowania, kompilowania oraz tworzenia na ich podstawie wartości dodanych.

 

Zdjęcia ze spotkania