Aktualizacje mechanizmów portalu mapowego

Kolejne aktualizacje mechanizmów portalu mapowego.
Prace przewidziane na 3 godziny rozpoczną się o godz. 10.00