11 oraz 18 maja 2016 roku odbyły się konsultacje w sprawie „Infostrady Kujaw i Pomorza” w aspekcie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020

Dotychczasowa współpraca z Partnerami projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” przyniosła konkretne działania i wdrożenie produktów informatycznych pożytecznych zarówno dla całego województwa, jak i indywidualnie dla każdej jednostki.
Od 1 stycznia 2016 r. projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” przeszedł na etap utrzymania trwałości
i eksploatacji produktów. Bardzo istotnym elementem utrzymania trwałości projektu jest czynne zaangażowanie Państwa pracowników w bieżące korzystanie z wdrożonych rozwiązań i aplikacji. Dostarczone w ramach projektu oprogramowanie ma służyć urzędnikom do codziennej pracy, podczas której na bieżąco uaktualniają oni dane znajdujące się w rejestrach i ewidencjach. Jest to niezwykle ważne ponieważ system informacji przestrzennej, który powstał w ramach projektu, jest również źródłem informacji publicznej udostępnianej na geoportalu publicznym, a także służy innym jednostkom uczestniczącym w projekcie przy realizacji codziennych zadań. Bieżąca praca, prowadzona przy użyciu dedykowanego, dostarczonego w ramach projektu oprogramowania pozwala na utrzymanie wysokiej jakości informacji zgromadzonych i przetwarzanych w rejestrach.

Województwo dokłada wszelkich starań niezbędnych dla poprawnego i nieprzerwanego działania całego systemu, a w szczególności służy pomocą merytoryczną użytkownikom przy prowadzeniu poszczególnych rejestrów i obsłudze aplikacji w jednostkach. Celem spotkań konsultacyjnych jest przedstawienie Państwa potrzeb, których zaspokojenie zapewniłoby lepsze wykorzystanie dostarczonych rozwiązań informatycznych.

Jednocześnie rozpoczęto działania zmierzające do rozbudowy systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, powstaje nowy projekt w ramach, którego chcielibyśmy z Państwem dalej współpracować. Przed nami nowa perspektywa finansowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i w związku z tym proszę, abyśmy wspólnie dołożyli wszelkich starań tak, aby środki, które możemy pozyskać z tego programu zapewniły możliwość rozwoju rozwiązań informatycznych opartych na centralnym, spójnym i jednolitym w skali całego województwa rozwiązaniu systemowym. Pozwoli, to na wygenerowanie bardzo dużych oszczędności zarówno na etapie inwestycji jaki i utrzymania systemów, kiedy nie będziemy już dysponować środkami pochodzącymi z UE. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem w ramach osi 2 RPO Cyfrowy Region podjąć kontynuację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Kolejny etap projektu obejmował będzie rozwój zarówno techniczny jak i tematyczny wdrożonego i używanego przez Państwa oprogramowania oraz bieżące, przystanowiskowe wsparcie wdrożenia, które pojawi się już na samym początku realizacji projektu. Każdy produkt informatyczny na etapie swojego życia musi być w trybie ciągłym ulepszany, dostosowywany do zachodzących zmian  gospodarczych, społecznych, prawnych i technologicznych. Musimy przez cały czas podążać za pojawiającymi się potrzebami zarówno ze strony administracji publicznej, przedsiębiorstw jak i obywateli oraz reagować na zmiany w zakresie przepisów prawa i technologii informatycznych. Poprzez dodanie nowych funkcjonalności i aplikacji ułatwimy pracę urzędnikom, a równocześnie zwiększymy zakres usług publicznych dostępnych z poziomu obywatela. Mając to na uwadze i chcąc się jak najlepiej dostosować do Państwa potrzeb i oczekiwań, zwracam się z prośbą o określenie, jakie rejestry i ewidencje, prowadzone w ramach zadań w Państwa jednostce, widzieliby Państwo jako konieczne do implementacji podczas kontynuacji projektu?

Kolejnym elementem, którym chcemy się zając są aplikacje dziedzinowe, ich integracja z pozostałymi produktami projektu oraz wypracowanie mechanizmów komunikacji z obywatelami i stworzeniem e-usług powstających w oparciu o te aplikacje. Przykładem mogą być tu systemy podatkowe, środowiskowe, finansowo-księgowe, ERP, CRM, BI, systemy do zarządzania oświatą i inne, które uznają Państwo za potrzebne w swojej codziennej pracy. W związku z tym do niniejszego pisma przesyłam listę proponowanych przez nas systemów dziedzinowych (załącznik nr 2) z prośbą o wskazanie bądź dopisanie, tych które chcielibyście Państwo wdrożyć w swoich jednostkach.

Rozbudowa polegać będzie również na rozszerzeniu działań wdrożonych wcześniej w I etapie projektu również na jednostki podległe JST. Proszę zatem o przesłanie wykazu jednostek podległych, w których widzieliby Państwo potrzebę wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Biuletynu Informacji Publicznej, oraz innych produktów, tak abyśmy mogli zaplanować działania oraz budżet II etapu projektu.

Chciałbym Państwa także poinformować, że wraz z Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjęliśmy działanie zmierzające do realizacji projektu, którego celem jest stworzenie aplikacji i digitalizacja mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) oraz wykorzystanie jej do stworzenia nowych e-usług dla obywatela świadczonych za pośrednictwem regionalnego geoportalu. W związku z tym, że jako nasi Partnerzy będą mieli Państwo możliwość dostępu do tych danych, proszę o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu zakresu potrzeb w Państwa jednostce.

 

w załączeniu :

Pismo w sprawie nowych projektow z 28-04-2016

Prezentacja infostrada2 spotkanie 11 i 18-05-2016