Partnerzy projektu

Mapa partnerów

Partnerzy projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Powiat Miasto Toruń

17 partnerów
9 7 5 1 9 3 6 4 9 7 6 6 8 1 8 4 5 2 4 5 1 1 1

Lista partnerów

  • Miasto Bydgoszcz
  • Miasto Grudziądz
  • Miasto Toruń

  • Miasto Bydgoszcz
  • Miasto Grudziądz
  • Miasto Toruń