Aktualności

section heading

Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza

Zgodnie z obowiązującymi procedurami przyjętymi w instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” został już oceniony pod względem formalnym i merytorycznym w wynikiem pozytywnym, w związku.

Pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza

Miło nam jest poinformować Państwa, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej złożony w ramach Działanie 4.2. – Rozwój.

Konferencja podsumowująca etap prac przygotowawczych.

W dniu 2 lutego br. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się konferencja podsumowującą etap prac przygotowawczych projektu kluczowego Infostrada Kujaw i Pomorza realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Konferencja „Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności…”

W dniu 3 września 2009 r. w Hotelu Amazonka w Ciechocinku odbyła się konferencja pt. „Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu.

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim – nowy partner projektu

Miło nam poinformować, że do projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” przystąpił kolejny samorząd, tym razem jest to Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim. Tak więc łącznie w projekcie uczestniczy 156.

Proces podpisywania porozumień zakończony

Zakończyliśmy proces podpisywania porozumień w sprawie współpracy przy realizacji projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Z zadowoleniem możemy poinformować, że do projektu przystąpiło aż 155 z wszystkich 163 JST naszego.

Kończy się procedura podpisywania porozumień

Z dniem 15 lipca br. kończy się procedura podpisywania z jednostkami samorządu terytorialnego porozumień dotyczących współdziałania przy realizacji projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Do chwili obecnej z wszystkich 163.

Studium wykonalności

Znane są już wyniki wyboru oferty w ramach ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu „Infostrada Kujaw i.